Wedstrijdvoorwaarden

 

Wedstrijdvoorwaarden

Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Spel- en Wedstrijd Reglement

van de KNDB. In aanvulling op de wedstrijdvoorwaarden die in artikel 38 SWR (dameskampioenschap van Nederland worden genoemd, gelden de volgende bijzondere bepalingen.

 

Speeltempo

Het speeltempo is 2 uur voor 50 zetten, vervolgens 1 uur voor 25 zetten en vervolgens 20 seconden per zet.

 

Plus-/min remise

Een partij die in remise eindigt, telt als een plus remise wanneer een speler

een duurzame voorsprong heeft opgebouwd van tenminste drie schijven, waarbij een dam voor twee schijven telt. De tegenstander boekt een min remise.

Een plus-/min remise kan ook tot stand komen wanneer de spelers dit- nadat

er door beiden minimaal 40 zetten gespeeld zijn- overeenkomen.

 

In een stand van één dam tegen drie stukken waaronder een dam kan wederzijds nog 16 zetten worden doorgespeeld. Als de partij niet beëindigd is, is het resultaat

een plusremise voor de speler met drie stukken, tenzij twee van deze drie stukken

nog steeds schijven zijn en hun dampromotie door de minderheidspartij blijvend verhinderd kan worden. ( vastgesteld door de Bondsraad d.d. 24 juni 2006)

 

Eindstand

De eindstand wordt achtereenvolgens bepaald door de volgende criteria:

  1. het behaalde aantal wedstrijdpunten;

  2. het saldo van de behaalde plus- en min- remises;

  3. indien de eerste en/of de vierde plaats in het geding is: een enkelvoudige barrage in versneld tempo, te spelen onmiddellijk na afloop van de slotpartij; er wordt zo vaak gespeeld als nodig is om een beslissing te verkrijgen. Het speeltempo bedraagt 5 minuten + 5 seconden per zet. De eerste winstpartij of voordeelremise is doorslaggevend.

  4. Het onderlinge resultaat tussen de na (zo nodig herhaalde) toepassing van a t/m c) nog gelijk geëindigde spelers.

  5. De hoogste score in volgorde van de ranglijst (dus achtereenvolgens het resultaat tegen de nummer(s)1, het resultaat tegen de nummer(s) 2, enzovoort.

  6. loting

 

Last Updated (Wednesday, 03 November 2010 18:43)